Cena Susanny Roth – výzva na rok 2017 (uzávěrka 31.3.2017)

2017-02-11 - 2017-03-31 All day

Česká centra (ČC) a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) vyhlašují 4. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé překladatele Cena Susanny Roth

 pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let*, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy (beletrie). Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu cca 10 normostran z knihy vydané v letech 2015–2016 v ČR. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady.

*Předchozí vítězové jsou ze soutěže vyloučeni.

Text k překladu
Letošní jury ČC a IDU vybrala knihu Biancy Bellové Jezero (nakl. Host, 2016).

Text si můžete stáhnout zde: