SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ ZVE NA ZAHRADNÍ SLAVNOST V SOBOTU 27.5. OD 14:00 H.

2017-05-27 14:00 - 16:00

Ako každý rok, posledná májová sobota je vyhradená malej záhradnej slávnosti, venovanej výsledkom tvorivosti našich členov. Tohto roku ju rozširujeme okrem literatúry aj na ostatné druhy umenia. Sme predsa Spoločnosť pre Vedu a Umenie. Sobota 27.5.2017 o 2pm. Adresa: 39 Lonsdale Road, Barnes, London SW13 9JP.