Milí členové a přátelé Stonožky

Všichni jste srdečně zváni na Narozeninový karneval, který se bude konat při příležitosti 3. výročí založení Stonožky v Life Church Bristol, Fishponds v sobotu 4. 2. 2017 v odpoledních hodinách  – více informací najdete na webu www.stonozka.co.uk <http://www.stonozka.co.uk/>

nebo fb: https://www.facebook.com/events/740514282763508/ <https://www.facebook.com/events/740514282763508/>
Zároveň bychom Vás rádi pozvali na výroční sekání (AGM), které bude v neděli 5. 2. od 17:00 h. v Meadow Vale Centre, Speedwell, Bristol, BS5 7RF. Kromě nahlédnutí do výroční zprávy dokumentující činnost organizace v uplynulém roce (uskutečněné akce, spravování grantů a financí, podrobnosti o navázání partnerství s jinými organizacemi/úřady aj.), nás opět čeká volba členů správní rady.
Každý člen Stonožky může nominovat zástupce do správní rady nebo se může nominovat sám. Členové rady jsou voleni z členů a jsou voleni členy. Podle zřizovací listiny správní rada musí mít předsedu/předsedkyni (Chair), místopředsedu/místopředsedkyni (Vice Chair), tajemníka/tajemnici (Secretary), pokladníka/pokladnici                      (Treasurer), a může mít i jiné volitelné pozice podle rozhodnutí správní rady jako např. fundraisera aj.
Členství ve Stonožce má kromě každoroční oslavy a výročního setkání i jiné výhody, viz http://www.stonozka.co.uk/clenstvi <http://www.stonozka.co.uk/clenstvi> .  Nezapomeňte si ho obnovit, ať můžete tyto výhody i nadále využívat v průběhu tohoto roku.
Všichni jistě víte, že Stonožka od svého založení funguje jako dobrovolnická nezisková organizace, včetně Czech & Slovak School Bristol, kterou provozuje. Tým dobrovolníků odpracoval během loňského roku na akcích Stonožky, páteční skupince pro rodiče s dětmi a v sobotní škole přes 1000 hodin! Průřez rokem 2016 a jeho shrnutí najdete na naších stránkách http://www.stonozka.co.uk/kronika <http://www.stonozka.co.uk/kronika> .
Pokud máte otázky k výše uvedeným informacím, neváhejte se zeptat.
Přejeme Vám úspěšný rok 2017 a doufáme, že se opět uvidíme na některých akcích Stonožky v letošním roce. Děkujeme za Vaši podporu a účast na akcích a především děkujeme dobrovolníkům za jejich pracovní nasazení a pomoc. Bez Vás by Stonožka ani Czech & Slovak School Bristol nebyla!
Tým Stonožky 2016 se s Vámi tímto loučí J

Kateřina Banwell – Chair
Aderyn Zajícová – Secretary
Iva Bohačová –  Treasurer
Lucia Husková – Vice Chair
Jana Pečinková – Fundraiser
Zuzana D’Acri – Event Coordinator
Agáta Baginská –  Marketing Coordinator
Veronika Dvořáčková – Headteacher of Czech & Slovak School
Květa Dohnalová – Deputy Headteacher (Czech School)
Eva Danková – Deputy Headteacher (Slovak School)