Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry

TERMÍN: 2. – 21. júl 2017 (príchod a registrácia 2. júla 2017). MIESTO KONANIA: Bratislava

CIEĽOVÁ SKUPINA: zahraniční záujemcovia o štúdium slovenského jazyka, histórie a kultúry, krajania žijúci v zahraničí, potomkovia Slovákov žijúci v zahraničí, priatelia Slovenska a Slovákov, slovakisti a slavisti, študenti slovakistiky a slavistiky  na zahraničných univerzitách, učitelia slovenského jazyka na všetkých typoch zahraničných škôl a zahraniční pracovníci rôznych inštitúcií, podnikov a  kultúrnych ustanovizní

VZDELÁVACÍ PROGRAM:

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry

  • Kurz slovenského jazyka a kultúry
  • Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
  • Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov – maturantov

http://cdv.uniba.sk/ujop/letna-univerzita/