POZVÁNKA: Mše svatá v češtině, neděle 26. listopadu

Správní rada londýnského Velehradu Vás srdečně zve na
 
Mši svatou v češtině
 
v neděli 26. listopadu 2023 ve 2.30 odpoledne
mši bude sloužit otec Tomáš Roule, 
Spirituál římského Nepomucena.
 
 
NA LONDÝNSKÉM VELEHRADĚ
39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP
 
Po mši se sejdeme v hale na kávu a sušenky.
 
Přijďte a přiveďte své známé. 
 
Těšíme se na vás.
 
 
 
JAK NA VELEHRAD:
Nejbližší metro je HAMMERSMITH  pak pěšky přes most cca 15 min. 
nebo bus 533 cca 20 min. – zastaví na znamení v Lonsdale Road u Velehradu
Nebo vlakem z Waterloo na BARNES nebo BARNES BRIDGE
bus 419 a 533 zastaví na znamení v Lonsdale Road u Velehradu, 
BARNES také bus 33 – zastaví v Castelnau, na rohu Lonsdale Rd.