POZVÁNKA NA MŠI SVATOU

Máme velkou radost, že londýnský Velehrad přijel navštívit otec Petr Soukal z Čech.
V neděli 13. května ve 14 hodin bude otec Petr sloužit mši svatou a udělí „novokněžské“ požehnání. Příležitost ke zpovědi bude od 13.30ti.

Adresa: Velehrad, Barnes, 39 Lonsdale Rd, London SW13 9JP