O nás

VELEHRAD LONDON je registrovaná anglická charita (number: 1154836) a Limited Company  (number 08684201) se sídlem v 39 Lonsdale Road, Barnes, London, SW13 9JP.

Úkolem charity  je pomáhat potřebným migrantům ze zemí bývalého Československa, v oblasti vzdělávací a pastorační. 

Charita vlastní v Barnes dům zvaný “Velehrad”, kde se konají kurzy češtiny pro děti i dospělé, slavnosti, vzpomínkové akce, promítání filmů, přednášky, koncerty a každou první neděli v měsíci české mše svaté.

V dubnu 2013 se charita vystěhovala z domu na Ladbroke Square. Trustees našli vhodnější prostory pro budoucí činnost VELEHRADU. Dům na 39 Lonsdale Road, Barnes, London SW13 9JP byl předán charitě 8. ledna 2014. Více o rekonstrukci domu si můžete přečíst zde.

Zodpovědnost za finanční a celkový chod Velehradu má Správní Rada Charity / Trustees.

Správní rada Velehradu/Trustees

Email: trustees@velehrad.org.uk

Josef Czernin – Patron (zakládající člen Správní rady/Trustee 1958 – 2014) R.I.P. 13.4.2015

Antonín Stane – člen Správní rady/Trustee chairman (od 1993)

Marta Tomsky – členka Správní rady/Trustee (od 2002)

Mirka Mondry – členka Správní rady/Trustee (od 30.5.2014)

Karin Kubáčková – členka správní rady/Trustee (od 2017)

Ludmila Stane – Honorary Company Secretary (ludmila@velehrad.org.uk)

Velehradský Z(S)pravodaj

Kontakt: contact@velehrad.org.uk

Otec Langotec Lang a jezulatko1

“Jedna z nejčistších duší, kterou jsem kdy potkala”, píše krajanka Jarmila Karas.

V paměti mnohých zůstane jako muž plný Boha, laskavý, tolerantní, činorodý, citlivý k nouzi druhých, člověk s velkým a otevřeným srdcem a neúnavný bojovník proti komunistickému rěžimu….

Životopis otce Langa

Zdroje: P. František Hylmar S.J, Krajané rádio, jezuit.cz, česky-dialog.cz

Jan Lang se narodil 20. června 1919 v Rajhradě u Brna, kde byl také pokřtěn. Na popud rajhradského opata Hlobila nastoupil na velehradské jezuitské gymnázium, aby se stal knězem. Po šesti letech studií na Velehradě a dvou letech na Arcibiskupském gymnáziu v Praze vstoupil 8. září 1938 do jezuitského noviciátu v Benešově u Prahy a v roce 1940 složil své první řeholní sliby. V letech 1940-42 studoval v Benešově a po zabrání tamní koleje nacisty přešel na Velehrad, kde se věnoval filozofii. V roce 1943-44 pokračoval v Praze na Strahově ve studiu teologie. V létě 1944 byl spolu s ostatními studenty zatčen a do února 1945 vězněn na Pankráci. Odtamtud byl převezen do Malé pevnosti v Terezíně, kde onemocněl tyfem, ale jako zázrakem přežil. Hned v září 1945 odcestoval do Velké Británie, aby na jezuitské koleji Heythrop College dokončil teologická studia. Dne 8. září 1947 byl vysvěcen na kněze a v letech 1948-49 vykonal třetí probaci v centru St. Beuno´s ve Walesu. Poslední sliby složil 2. února 1956 v Londýně.

Zatímco se připravoval na své poslání katolického kněze, v jeho rodném Československu, kam se plánoval po vysvěcení vrátit, se situace kvapem zhoršovala. Únorový převrat ho zastihl stále ještě v Anglii, a když do Londýna začali proudit první uprchlíci, pomáhal jim, jak se dalo.

Nakonec se právě pomoc krajanům v zahraničí stala celoživotním posláním otce Langa. V paměti mnohých zůstane jako muž plný Boha, laskavý, tolerantní, činorodý, citlivý k nouzi druhých, člověk s velkým a otevřeným srdcem a neúnavný bojovník proti komunistickému rěžimu.

Od roku 1949 pracoval v československé misii, v katolické akci a ve škole, kterou sám založil. Více než čtyřicet let připravoval české náboženské promluvy v rádiu BBC a v roce 1949 byly z jeho iniciativy zahájeny pravidelné bohoslužby pro krajany, které se konaly v jezuitském domě na Farm Street, v němž také od roku 1954 bydlel.  Spolupracoval na vydávání Věstníku Cyrilometodějské ligy, který byl po několika číslech přejmenován na Nový život a od roku 1954 vycházel jako krajanské náboženské periodikum v Římě.

Otec Lang se významně podílel na aktivitách československé emigrace v Londýně a na založení londýnské pobočky Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), která vydávala tiskoviny a pořádala protestní akce na podporu československých politických vězňů. Stál u zrodu Naardenského hnutí (1968), které bojovalo za lidská práva, a inicioval londýnský pomník Janu Palachovi. Za práci pro krajanskou komunitu v Británii a za podporu československého disentu mu v roce 1991 prezident Václav Havel udělil Řád T. G. Masaryka.

Zásadním dílem otce Langa byla spolupráce na založení náboženského, kulturního a sociálního střediska Velehrad, k němuž došlo v Londýně v roce 1964. Použil na něj i peníze, které dostal od německé vlády jako odškodnění za věznění v Terezíně.

Velehrad sloužil jako náboženské i kulturní středisko a postupně se z  útočiště pro lidi v nouzi proměnil v příjemné místo setkávání krajanů. Vznikla zde živá komunita, v níž si lidé vzájemně mohli předávat své zkušenosti a řešit problémy a mnozí zde nalezli i své životní partnery. V prostorách Velehradu fungovala nedělní škola a pěvecký sbor.  Pořádaly se zde přednášky, společenské akce a schůzky kulturních organizací, například sdružení Společnost pro vědy a umění. Až do posledních chvil vytvářel otec Lang neobyčejně pohostinnou a přátelskou atmosféru, z níž návštěvníci střediska čerpají lidskou a duchovní posilu dodnes.

Ke konci života otec Lang přenechal vedení domu kolegům ve Správní radě charity – Trustees (které dům legálně patří), ale denně na Velehrad dojížděl. Dne 7. února 2007 byl převezen do nemocnice St. Mary´s Hospital v Paddingtonu, kde 21. března 2007 ráno zemřel.

V paměti mnohých zůstane jako muž plný Boha, laskavý, tolerantní, činorodý, citlivý k nouzi druhých, člověk s velkým a otevřeným srdcem a neúnavný bojovník proti komunistickému rěžimu.

 

Odpověď na otázky ohledně ubytování

Na londýnském Velehradě se již od léta 2012 ubytování neposkytuje. Nadace, které dům Notting Hill patřil, se rozhodla krajanské středisko přestěhovat do vhodnějších prostor, ale ubytování již poskytovat nebude. Levné ubytování pro turisty není posláním této nadace / charity. To, že několik let byl dům dán k dispozici hromadnému, levnému hostelovému ubytování, mělo bohužel za následek, že dům chátral a nadace neměla dost prostředků na nutné opravy.