Nedělní kroužky pro děti

Velehrad pořádá nedělní českou školičku pro děti ve věku od 2 1/2 do 7 let. Děti se pod vedením zkušených učitelů, kteří se již léta věnují problematice bilingvismu, schází na Velehradě každou neděli odpoledne v době termu a učí se česky. Všem zájemcům je k dispozici také naše česká knihovnička. Kromě lekcí češtiny pořádáme pro rodiny s dětmi během roku různé kulturní akce, jako například Mikuláše, velikonoční odpoledne či filmová promítání. 

Naším cílem je upevnit komunitu českých rodin s dětmi v Londýně. Chtěli bychom, aby dostaly děti možnost naučit se česky a upevnily si vazby s českou kulturou. Rádi bychom, aby si děti osvojily češtinu, vytvořily si k ní kladný vztah a naučily se správně a bez ostychu komunikovat. Nedělní školičku finančně podporují Trustees londýnského Velehradu.

Během nedělní výuky se děti učí češtinu prostřednictvím her, výtvarných aktivit, písniček, pohádek a příběhů. Důraz je kladen na komunikaci v češtině a vzájemnou interakci mezi dětmi, rodiči a učitelem. Děti se pod vedením učitele učí v malých skupinkách, kde jsou vedeny k tomu, aby si mezi sebou pomáhaly a dělaly věci společně.

V hodinách používáme české reálie, které bilingvní děti vyrůstající v Londýně mnohdy neznají. Do výuky jsou zakomponovány české hry a soutěže, tradiční pohádkové postavy, známé říkanky, písničky a lidové pohádky. Každá hodina je zaměřena na jiné téma, díky čemuž se děti vždy naučí nová slovíčka a jednoduché fráze.

Informace na Ludmila Stane: ludmilastane@gmail.com

Četba pro děti v době, kdy je školička uzavřena

Znáte časopis KRAJÁNEK? 1.7.2020 vyšlo letní dvojčíslo časopisu Krajánek.

Téma čisla: Leváci

Patronát: Nizozemsko

Navíc již tradičně má čestný patronát letního dvojčísla Česká republika.

K prolistování zde:
https://issuu.com/casopiskrajanek/docs/krajanek-2020-07_08

Časopis Krajánek vydává Krajánek ve světě z.s.

Všechna čísla jsou zdarma ke stažení na  http://krajanekvesvete.cz/