Nedělní kroužky pro děti

Velehrad pořádá nedělní českou školičku pro děti ve věku od 2 do 8 let a kurzy češtiny pro dospělé, které probíhají ve stejnou dobu. Děti a jejich rodiče se pod vedením zkušených učitelů, kteří se již léta věnují problematice bilingvismu, každou neděli ráno v době termu schází na Velehradě a učí se česky. Všem zájemcům je k dispozici také naše česká knihovnička. Kromě lekcí češtiny pořádáme pro rodiny s dětmi během roku různé kulturní akce, jako například Mikuláše, velikonoční odpoledne či filmová promítání.

Naším cílem je upevnit komunitu českých rodin s dětmi v Londýně. Chtěli bychom, aby dostaly děti možnost naučit se česky a upevnily si vazby s českou kulturou. Rádi bychom, aby si děti osvojily češtinu, vytvořily si k ní kladný vztah a naučily se správně a bez ostychu komunikovat. Nedělní školička je financována Velehradem, aby si ji mohli všichni rodiče dovolit.

Během nedělní výuky se děti učí češtinu prostřednictvím her, výtvarných aktivit, písniček, pohádek a příběhů. Důraz je kladen na komunikaci v češtině a vzájemnou interakci mezi dětmi, rodiči a učitelem. Děti se pod vedením učitele a dozorem asistenta učí v malých skupinkách, kde jsou vedeny k tomu, aby si mezi sebou pomáhaly a dělaly věci společně.

V hodinách používáme české reálie, které bilingvní děti vyrůstající v Londýně mnohdy neznají. Do výuky jsou zakomponovány české hry a soutěže, tradiční pohádkové postavy, známé říkanky, písničky a lidové pohádky. Každá hodina je zaměřena na jiné téma, díky čemuž se děti vždy naučí nová slovíčka a jednoduché fráze.

NABÍDKA NEDĚLNÍCH KROUŽKŮ

Data a program na příští školní rok budou zveřejněny během léta.