České mše

Od října 2018 se na londýnském Velehradě jednou měsíčně konají mše svaté. Mše jsou vždy v neděli od 14. hodin v Espinosa sále (Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP).

V roce 2018 se konaly 3 mše. První mši v neděli 7.10. sloužil Otec Tomáš Roule z římského Nepomucena. Další mši v neděli 4.11. sloužil Otec Jiří Zámečník z římského Nepomucena. V neděli 9.12. proběhla adventní mše, kterou sloužil pan Biskup Václav Malý.

Mše v roce 2019 a 2020:

6.1.2019 – P. Jiří Zámečník

10.2.2019 – P. Tomáš Roule

10.3.2019 – P. Roman Czudek

14.4.2019 – P. Jiří Zámečník

5.5.2019 – nekoná se (pro nutné opravy domu)

9.6.2019 – P. Tomáš Roule (v St. Osmunds Catholic Church)

6.10.2019. P. Vojtěch Novotný null

3.11.2019 – 31. neděle v mezidobí

8.12.2019 – Mikulášská

5.1.2020 – 2. neděle po Narození Páně

2.2.2020 – Svátek Uvedení Páně do chrámu

8.3.2020 – 2. neděle postní

5.4.2020 – 6. neděle postní – Květná neděle

10.5.2020 – Svatojánská

7.6.2020 – Slavnost Nejsvětější Trojice

5.8.2020 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje