České mše

Od října 2018 se na londýnském Velehradě jednou měsíčně konají mše svaté. Mše jsou vždy v neděli od 14. hodin v Espinosa sále (Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP).

V roce 2018 se konaly 3 mše. První mši v neděli 7.10. sloužil Otec Tomáš Roule z římského Nepomucena. Další mši v neděli 4.11. sloužil Otec Jiří Zámečník z římského Nepomucena. V neděli 9.12. proběhla adventní mše, kterou sloužil pan Biskup Václav Malý.

V roce 2019 se na Velehradě s vyjímkou krátké přestavky z důvodu oprav domu konaly mše celý rok. V roce 2020 mše pravidelně pokračují. V době epidemie COVID-19 se mše nekonají.

Londýnská česká mše přes Zoom 

Správní rada londýnského Velehradu zorganizovala v neděli 28. června o druhé hodině českou mši sdílenou přes Zoom a slouženou P. Tomášem Roulem z Říma. Dvacítka krajanů si mohla s troškou nadsázky připadat jako v normální, ,,mimokoronavirové době‘‘, kdy se v neděli o druhé konají v sále londýnského Velehradu české mše a Otec Tomáš bývá často celebrantem. Tématem promluvy byli sv. Petr a Pavel, coby stabilita versus rozmach prvotní církve a tedy její dva pilíře, slučující tradici a reformy. Krajané video-mši ocenili.

Nahrávka kázání z nedělní ranní mše svaté v Nepomucenu

https://drive.google.com/open?id=1mNookLfuH90uku6efWFjCMKMi1A399hi

České mše online

https://mseonline.cz/

https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wwwhttps://drive.google.com/open?id=1mNookLfuH90uku6efWFjCMKMi1A399hi

Zpráva z pražského arcibiskupství

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200328biskup-karel-herbst-je-v-nemocnici

Velikonoční kázání otce Romana Czudka

https://drive.google.com/file/d/1LqJYZiH91Ehn-Ctwhe_ev4DcDCq9MBHS/view

“Sermon from the empty church St. Salvator” in Czech and English 

Mše v roce 2020

5.1.2020 – 2. neděle po Narození Páně

2.2.2020 – Svátek Uvedení Páně do chrámu

8.3.2020 – 2. neděle postní

5.4.2020 – 6. neděle postní – Květná neděle

10.5.2020 – Svatojánská

7.6.2020 – Slavnost Nejsvětější Trojice

5.7.2020 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje