Naše akce

Velehrad každoročně pořádá ve spolupráci s dalšími organizacemi mnoho kulturních akcí jak pro české a slovenské krajany žijící ve Velké Británii, tak i pro anglicky mluvící hosty. V domě Velehradu v Barnes se pravidelně konají hudební koncerty, různé slavnosti či filmová představení.