President Václav Havel a otec Lang v londýnském jesuitském kostele ve Farm Street – na mši svaté s československou krajanskou komunitou – duben 1990


Leave a Reply