Shrnutí informací o nové budově Velehradu v Londýnské čtvrti Barnes.

Dům na rozsáhlém pozemku má tři části (viktoriánskou “vilu”, přestavěný “coach house” a mezi tyto dva objekty vestavěnou halu). Budovy, jejich příslušenství a zvláště pak jejich potenciál, to vše je mimořádně vhodné pro “spolkové” účely a to z mnoha důvodů: jsou historicky zařazeny do “správné” kategorie z hlediska územního plánu (po osm desítek let, byly prostory používány jinou charitativní organizací). Jsou zde místnosti, které se hodí pro shromažďování desítek až stovek osob, mají značnou estetickou hodnotu a nachází se v příjemném a poklidném prostředí kultivované rezidenční čtvrti. Je zde dobrá dopravní dostupnost: pěšky lze v řádu deseti minut k domu dorazit z centra Hammersmithu, kde se křižuje množství linek Undergroundu i autobusů. Od metra Hammersmith také jede autobus, který za pár minut zastaví přímo před domem. Je zde možnost parkování mnoha aut na pozemku i před ním. První starostí, kterou ještě vyhrotil extrémně deštivý počátek letošního roku, bylo opravit střechu na hlavní budově. Proběhla nabídková řízení na obnovu střechy a na dodávku lešení (včetně “baldachýnu” – dočasné ochranné střechy nad budovou). Výsledkem je nyní nová krytina na střeše budovy. Abychom využili lešení kolem hlavní budovy, provedli jsme rovněž opravy a čištění fasád a nezbytné opravy oken a okapů. Tyto práce již skončily a proběhla i demontáž a odvoz lešení.Další nutností bylo odstranění přestárlých a nevhodných stromů a křovin v přední i zadní zahradě a tato práce byla v létě dokončena.Zároveň probíhalo řešení návrhu vnitřních úprav, včetně doplnění chybějícího nezbytného přístupu pro invalidy. Ve spolupráci s vybraným architektem jsme dospěli ke shodě o potřebných úpravách. Výsledná schemata architekt zpracoval do několika “balíčků” pro účely žádosti pro “planning consent”. V současné době jsou tyto žádosti v rukou příslušného úřadu. Zároveň s probíhajícím územním řízením se rozpracovává dokumentace (podrobné výkresy a specifikace) pro tendr na stavební a instalační dodávku. Tato dokumentace bude předána potenciálním dodavatelům jakmile obdržíme schválení našich návrhů. Současný harmonogram předpokládá, že hlavní dodavatel bude vybrán před Vánoci. Stavební práce se mají rozjet co nejdříve po Novém Roce a jejich dokončení se, za těchto předpokladů, uskuteční v druhé polovině příštího roku. Než bude nový dům opraven, budou se aktivity Velehradu nadále pořádat v pronajatých prostorách, například v budově londýnské University “Heythrop College” (zde se pravidelně konají i české bohoslužby ve vedlejší kapli Maria Assumpta ) v centru Londýna na Kensington Square. Další informace najdete na našich vebových stránkách www.velehrad.org.uk Za Správní radu Charity VELEHRAD LONDON, ing. Antonín Stáně-Trustee