Kardinál Miloslav Vlk – osobní vyznání z raných let života

Česká republika ztratila jednoho z vedoucích církevních představitelů. Karinál Miloslav Vlk, dřívější hlava české Římsko-katolické církve, podlehl rakovině ve věku 84 let. Byl člověkem neochvějné víry, odvážného srdce během let komunismu a zodpovědného přístupu ke své službě, ať už jako pastor v odlehlé horské farnosti či jako Acribiskup Pražský. Ve speciálním interview pro Český rozhlas rozkrývá Kardinál Vlk svou cestu života. Sdílí s posluchačem své nejniternější myšlenky a vzpomínky. V první části interview připomíná své dětství v jižních Čechách a svůj boj s přesvědčením stát se knězem. Celý rozhovor k dispozici zde: http://radio.cz/en/section/panorama/cardinal-miloslav-vlk-intimate-confessions-from-his-early-years