Salaš – letná škola pre Slovákov v zahraničí

Kolégium je vzdelávacia inštitúcia na Slovensku, kde sa šikovní mladí ľudia vzdelávajú vo filozofii a kresťanstve. Každé leto organizuje aj Salaš – letnú školu pre Slovákov v zahraničí. Je vhodná pre univerzitných študentov a mladých profesionálov. Tento rok na nej budeme diskutovať identitu Slovenska a Slovákov (Aké je naše miestov Európe? Kde sme sa tu vzali? Ktorých hodnôt by sme sa mali pridŕžať?)

Info na: http://www.kolegium.org/salas/