Červnový Velehradský z(s)pravodaj

V novém čísle Velehradského z(s)pravodaje se dozvíte o uplynulých akcích Velehradu – setkání veteránů a krajanů v Brookwoodu, Svatojánské slavnosti a vzpomínce na otce Langa. Připomeneme se dobu invaze v Normandii, od níž již uplynulo 73 let. Nechybí ani tradiční přehled kulturních akcí, zprávy z domova, duchovní slovo aj. Přejeme příjemné čtení! http://www.velehrad.org.uk/wp-content/uploads/2009/04/Velehradsky-ZSpravodaj-červen-2017.pdf