Program podpory českého kulturního dědictví MZV a MŠMT ČR na rok 2018 

A) Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí 
1/ Semestrální stipendijní studijní pobyty 
2/ Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce  20. 7. – 17. 8. 2018 
3/ Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit 27. 8. – 7. 9. 2018

  1. B)Poskytování peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV– termín pro žádosti: 8.2018 

    Podrobné informace o všech výše uvedených projektech včetně termínů uzávěrek pro zasílání přihlášek na kurzy jsou k dispozici v příloze. Shrnutí instrukcí pro krajany2018

    Důležité upozornění: Všechny přihlášky i žádosti o peněžní dary je třeba ve fyzické podobě zasílat na velvyslanectví ČR v Londýně, k mým rukám. 

    Note for Enslish speakers only: 

    The attached document about the Programme of support for Czech cultural heritage 2018 and specifically about Czech Government sponsored Czech language courses in the Czech Republic and how to apply for financial grants for your own organisation´s projects in 2019 is available only in Czech, unfortunately. Could we please ask you to ask a Czech native speaker you know to translate the information for you.