Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky

Vážení krajané,

dovolujeme si Vás informovat, že Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky se budou konat v pátek 8. října a  v sobotu 9. října 2021. Při volbách do Poslanecké sněmovny lze ve Spojeném království hlasovat pouze na Velvyslanectví ČR v Londýně a na Generálním konzulátu v Manchesteru.

V těchto volbách může na uvedených zastupitelských úřadech hlasovat volič zapsaný do zvláštního volebního seznamu vedeného příslušným zastupitelským úřadem, nebo volič, kterému příslušný obecní úřad pro dané volby vydal voličský průkaz. Nejpozději do neděle 29. srpna 2021 lze podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. Seznam je stálý, nevytváří se k jednotlivým volbám, tj. pokud volič sám nepožádal o vyškrtnutí,  jeho zápis není zrušen.

Česká právní úprava neumožňuje korespondenční volbu, volbu elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení. Mimo území České republiky  nelze hlasovat do přenosné volební schránky. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Další informace o volbách do Poslanecké sněmovny naleznete na stránkách Ministerstva vnitra  https://www.mvcr.cz/volby.aspx  nebo na webové stránce ZÚ Londýn https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/Volby/volby_do_poslanecke_snemovny_parlamentu.html.

S pozdravem

Martin Hošek