POZVÁNKA: Mše svatá, neděle 5. března

Správní rada londýnského Velehradu Vás srdečně zve na

MŠI SVATOU v češtině

V neděli 5. března 2023 ve 14.30 hod.

kterou bude sloužit P. VOJTĚCH NOVOTNÝ

Po mši v cca 16.00 hodin setkání při kávě v Czerninově sále

NA LONDÝNSKÉM VELEHRADĚ

39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP

 

Mše se konají jednou měsíčně v neděli ve 14.30 hod. Data na 2023:  5.3., 2.4., 14.5., 4.6., 1.10. (přijedou střídavě P. Tomáš Roule, P. Roman Czudek a P. Vojtěch Novotný z Říma) Info: contact@velehrad.org.uk