Přednáška SVU v sobotu 29. února ve 14.30 ve West Hampsteadu

Společnost pro vědu a umění (Britská odbočka)

Slovenka o svojej egyptskej rodine a živote v Británii:

Multikulturalizmus v praxi

V sobotu 29. februára 2019 o 2:30 poobede

Klubovníčka na prvom poschodí, 74, West End Lane, Londýn, NW6 2LX

Milí priatelia!
Na vzácny priestupný deň, aký sa vyskytne len za štyri roky, sme pre vás pripravili pochúťku: prednášku Zuzany El Gohari, ktorú si možno pamätáte z jedného nášho literárneho odpoludnia. Zameria sa na tému nanajvýš zaujímavú: dojmy zo súžitia s rodinou svojho egyptského manžela, lekára pôsobiaceho roky v Británii. Pôjde teda o prelínanie troch kultúr: slovenskej, egyptskej a britskej a ako sa s tým vysporiadať. Navyše k tomu sa Zuzana momentálne hodne zaoberá aj slovenskou a českou rómskou
komunitou v Británii, tak príležitostí na využitie svojho rozprávačského talentu, o ktorom nás na literárnom odpoludní presvedčila, bude mať bohato. Keďže každý z nás sa v Británii zákonite musel prehrýzť stretom kultúr, predpokladám, že prednáška povedie k zaujímavej debate, ktorú vždy vrele vítame.

Teda v sobotu 29.2. o 2:30! Priveďte aj priateľov a známych! A keď donesiete niečo na zahryznutie ako príspevok k nášmu ľahkému občerstveniu, o to bude naše stretnutie príjemnejšie.

Československý národný dom na 74 West End Lane, NW6 2LX je najdostupnejší z neďalekej stanice metra West Hampstead na Jubilee Line, parkovanie v priľahlých uličkách v sobotu poobede zadarmo.

Zuzana a Věra
Spolupredsedníčky SVU