VELEHRAD LONDON

is a Charity registered in England and Wales (number: 1154836) and a Company limited by guarantee (registered company number 08684201) with registered offices at 39 Lonsdale Road, Barnes, London, SW13 9JP

Úkolem charity  je pomáhat potřebným migrantům ze zemí bývalého Československa, v oblasti vzdělávací a pastorační. (Plné znění poslání této charity je veřejně přístupné na stránkách Charity Commission a zní: “The provision of relief, whether financial or otherwise, and assistnace of needy migrants from former Czechoslovakia; the advancement of education of such persons; the advancement of the Roman Catholic religion in particular but not exclusively through the provision of religious guidance and instruction to such persons”).

Zodpovědnost za finanční a celkový chod Velehradu má Správní Rada Charity / Trustees. 

 

Správní rada Velehradu/Trustees

email: trustees@velehrad.org.uk

Josef Czernin – Patron (zakládající člen Správní rady/Trustee 1958 – 2014) R.I.P. 13.4.2015

Antonín Stane – člen Správní rady/Trustee chairman (od 1993)

Marta Tomsky – členka Správní rady/Trustee (od 2002)

Marta Janitorová- členka Správní rady/Trustee (od 11.1.2014)

Mirka Mondry – členka Správní rady/Trustee (od 30.5.2014)

Karin Kubáčková – členka Správní rady/Trustee (od 2017)

Ludmila Stane – Honorary Company Secretary (ludmila@velehrad.org.uk)

 

Redakce Velehradského Z(s)pravodaje:  Mgr. Jan Jůn