Písemná pozůstalost po otci Langovi

Celá sbírka archiválií je již v Praze v Národním Archivu, díky velkorysé pomoci pana ministra Schwarzemberga.


Leave a Reply