PASTORACE POKRAČUJE DÁL…

Přes skutečnost, že naše komunita se momentálně ještě nemůže scházet v prostorách nového Velehradu, neboť koupě postupuje podle právnických zvyklostí, tedy nepříliš rychle, scházíme se jednak na různých akcích na velvyslanectvích a pastorační aktivita se dočasně o nedělích přesunula do kaple konventu Maria Assumpta na Kensington Square.
V nádherné kapli se pravidelně dvakrát do měsíce konají mše svaté, na které do Londýna jezdí nadaní mladí čeští kněží z Říma a pravidelně se tam schází dvě až tři desítky krajanů.

Zúčastňují se vždy všichni členové Správní rady (Trustees) a přicházejí i novi Češi i řada Slováků, kteří předtím mohli chodit jen na London Bridge. Na varhany krásně hraje Petra Hajduchová a o zpěv se stará Marta Janitorová a o ostatní se starají Marta Tomská a Ludmila Stáňová (starost o navstěvující kněze, pozvánky, písně, čtení, přímluvy, pronájem místnosti, občerstvení atd). Vždy po mši svaté je setkaní komunity v najaté místnosti v Heythrop College, kde se debatuje s knězem. Minule jsme oslavovali narozeniny otce Josefa Mikuláška a místnost praskala ve švech.

Tuto neděli přijede z Prahy otec Tomáš Roule, soukromý tajemník pražského arcibiskupa (nyní kardinála Duky, předtím kardinála Vlka) a těšíme se na jeho přednášku a setkání s ním. Na Heythrop College je možnost ubytování a tak tam naši navštěvující kněží bydlí a je tam také mnoho místností různých velikostí, které se dají pronajmout a Trustees je budou podle potřeby pronajimat do doby než bude nový Velehrad k dispozici…