SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE – červen 2013

Náš Velehrad o 50 let dál…

Dobrých zpráv není nikdy dost. I proto je velkým potěšením, že nyní můžeme všem přátelům sdělit, že jednáni, která jsme s pomocí právních poradců naší charity vedli poslední měsíce, dospěla ke konci a v minulých dnech jsme uzavřeli kupní smlouvu na nový dům pro Velehrad. A po již provedené ,,contract exchange” nic nestojí v cestě tomu, aby se nový londýnský Velehrad objevil na mapě.
Současný uživatel domu, umělecká instituce, která v domě sídlí více než osmdesát let, potřebovala šestiměsíční dobu do ,,completion” (termín pro fyzické předání nemovitosti). Máme tedy čas nejen k tomu, abychom se měli na co těšit, ale zejména k tomu, abychom naplánovali a připravili úpravy a další práce, které jsou nutné k tomu, aby dům optimálně sloužil svému novému účelu. V mezidobí, kdy po zbytek tohoto roku a první část 2014 nemáme pro velehradské a další aktivity vlastní střechu nad hlavou, se podařilo najít velmi příjemnou dočasnou náhradu: Heythrop College na Kensington Square (velmi blízko stanice metra High Street Kensington). Zde jsme v posledních měsících uskutečnili již několik setkání a v přilehlé kapli proběhla řada českých nedělních mší. V těchto prostorách budou aktivity pokračovat a plánujeme tam i tradiční slavnosti: Svatováclavskou v září a Mikulášskou v prosinci. Příští rok tomu bude právě půl století od doby, kdy Otec Lang s dalšími přáteli získali pro československou exilovou komunitu dům v (tehdy) chudé čtvrti Notting Hill. Jak lépe oslavit toto výročí, nežli tím, že naše velehradská charita získá pro krajany krásnou budovu (s velkou zahradou a v nádherné čtvrti Londýna), která pro společenský a kulturní život naší krajanské komunity nabídne zcela nové možnosti. /ajs/