Odpovědi na některé otázky ohledně vydávání církevního majetku

20.8.2013, 14:50

 Od té doby, co zákon o majetkovém vyrovnání vstoupil v platnost, se rozběhl administrativní proces spojený s vydáváním

původního církevního majetku. V souvislosti s ním se v létě opět vynořilo několik otázek, které svědčí o častém neporozumění.

Zde jsou některé odpovědi:

Odpovědi na některé otázky ohledně vydávání církevního majetku