NÁVŠTĚVA PANA BISKUPA VÁCLAVA MALÉHO V LONDÝNĚ

BISKUP VACLAV MALY A FR. VOJTECH ELIAS WESTMINSTER LONDON 2.4.2013

V úterý 2.dubna přiletěl do Londýna “na otočku” pražský světící biskup Václav Malý, doprovázený Otcem Vojtěchem Eliášem. Při cestě z Heathrow se Otec biskup zastavil u našeho (věříme a doufáme) příštího Velehradu a dům si prohlédl. Před polednem se ještě stačil zastavit v kapli Maria Assumpta na Kensington Square, kde se v mezidobí, po odchodu z Ladbroke Square, budou konat naše nedělní bohoslužby. Otec biskup Malý a Otec Eliáš pakpracovně poobědvali s westminsterským pomocným biskupem Alanem Hopesem a přitom se s ním dohodli na pokračování českých bohoslužeb na Kensington Square a později v novém londýnském Velehradu!!! Odpoledne se Otec biskup Malý a Otec Eliáš sešli se Správní radou naší charity a předali jí své dobré zprávy. Potom – ještě po setkání se slovenským knězem Otcem Borovským – se večerním letadlem vrátili do Prahy.

*****************************************************************************