Finále 10. ročníku soutěže Ceny Emy Destinnové pro mladé pěvce 2017

Nadějní mladí pěvci zazpívají árie z českých a světových oper

Středa 15. listopadu 2017 v 19.15
Czernin Hall, Velehrad, 39 Lonsdale Road, Barnes, SW13 9JP 

Vstupenky k dostání při vstupu: £8, senioři a studenti £5 (včetně občerstvení)
Rezervace: Tel: 07794848075   email: info@destinn.com