Volba prezidenta ČR 2018 – praktické informace

Odkaz na  informaci o tom, jak budou na českém zastupitelském úřadě v Londýně probíhat prezidentské volby v lednu 2018. V zájmu co nejvyšší volební účasti prosíme o její šíření mezi přáteli. 

http://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/Volby/volba_prezidenta_republiky.html 

Volit bude umožněno těm českým občanům, kteří jsou buď zapsáni ve zvláštním volebním seznamu zastupitelského úřadu či jim byl vydán voličský průkaz. Ti, kteří dosud nejsou a chtějí být zapsání  ve zvláštním volebním seznamu zastupitelského úřadu v Londýně, musí doručit či osobně podat žádost o zápis, a to do 3.12.2017 (neděle). Konzulární úsek velvyslanectví bude za tímto účelem otevřen v sobotu 2.12.2017 a v neděli 3.12.2017 v době od 8:00 do 16:00 hod. Jiná konzulární agenda se v této době nevyřizuje.