Cena Jiřího Theinera – nominace

Jedná se o cenu, kterou od roku 2011 vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. – společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Je určena žijící osobnosti nebo aktivní instituci působící v zahraničí, která přispívá k šíření a propagaci české literatury mimo ČR. Cena je spojena s finanční prémií 30.000 CZK. 

Nominace mohou zasílat zástupci odborné veřejnosti – nakladatelé, knihovníci, univerzitní pracovníci, instituce či média zabývající se českou literaturou a knižní kulturou. Nominace musí obsahovat plné jméno navrhované osoby (nebo název instituce) včetně kontaktu na nominovaného a zdůvodnění jeho zásluh, přičemž lze opakovat i dřívější nominace.

Datum uzávěrky přihlášek je 15. února 2018, přihlášky se zasílají  řediteli Světu knihy s.r.o., panu Radovanu Auerovi na základě nominačního formuláře na adresu: Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 1808/3, CZ-120 00 Praha 2 nebo e-mail: theineraward@svetknihy.cz