Uctili jsme památku Jana Palacha

Na šest desítek krajanů a anglických hostí přišlo v pátek 19. ledna večer na londýnský Velehrad uctít památku studenta Jana Palacha v den 49. výročí jeho smrti. Jak známo, Jan se o tři dny dříve upálil před muzeem na pražském Václavském náměstí na protest proti začínající letargii našich národů po sovětské okupaci v srpnu předchozího roku a chtěl svým činem všechny vyburcovat. Domníval se, že i přes trvající okupaci bude možné nevzdávat se a pokračovat v neohroženém, hrdém odporu svobodymilovných občanů. Tři dny se Jana snažili lékaři zachránit, ale nebylo to nic platné a jeho pohřbu se pak v ulicích Prahy zúčastnilo na milión ještě tehdy nebojácných Čechů a Slováků.

V zahradě londýnského Velehradu připomíná Janův hrdinný čin pomník, dílo to známého českého sochaře a portrétisty královské rodiny Franty Bělského, který byl po léta umístěm na původní budově Velehradu na
Notting Hill a u toho se i letos, jako každoročně shromaždili krajané a minutou ticha a Otčenášem uctili Janovu památku.

Smutečního aktu se zúčastnili i zástupci velvyslanců ČR Jan Brunner a SR Imrich Marton a z českého velvyslanectví i konzulka, paní Alice Navrátilová a rada Jan Blažek. Po smutečním aktu u pomníku pokračoval po úvodním slově ing. Antonína Stáně za správní radu Velehradu program večera projevy obou zástupců velvyslanců, kteří také vzpomněli odezvy Záběry z pietní vzpomínky na oběť Jana Palacha na londýnském Velehradě: činu Jana Palacha v různých částech tehdejšího Hosté se scházejí, Palachův pomník čeká a ing. Ant. Stáně ohlašuje minutu ticha Československa.

O vzpomínky na pohřeb jsem se jako tehdejší člen studentské pořádkové služby pak podělil s účastníky večera i já a byl jsem správní radou pověřen moderováním vzpomínkových vstoupení celé řady českých, slovenských i britských účastníků večera. Vystoupení byla velice zajímavá a přinesla pohled na tehdejší události z různých úhlů a míst, což vzpomínku na Janův hrdinný čin velmi oživilo. Večer pak uzavřelo bohaté občerstvení, během kterého účastníci pokračovali v diskusích a nikomu se příliš nechtělo domů. /jn/