JARO NA VELEHRADĚ v Barnes

Na jaro v zahradě si ještě musíme počkat, ale život uvnitř domu již kvete.

V březnu organizovala Správní rada na Velehradě několik kulturních akcí a další akce byly pořádány místními a jinými organizacemi.

  • Rekolekce účastníků kurzu “ALPHA” (Úvod do křesťanství) z blízkého kostela St. Paul’s Hammersmith proběhla v Espinosa sále v první březnovou sobotu.
  • Závěrečné kolo soutěže “BARNES YOUNG MUSICIAN OF THE YEAR”, kterého se zúčastnilo 19 mladých nadaných muzikantů, pořádal BARNES MUSIC FESTIVAL v Czerninově sále v sobotu 10. března. Úroveň hudebních výkonů byla velmi vysoká. Naše nově rekonstruovaná hala byla celý den zaplněna k prasknutí. Diváci i hudebníci ocenili krásné prostředí, výbornou akustiku a kvalitu našeho Blüthner klavíru – fota
  • Promítání vynikajícího českého filmu “MUSÍME SI POMÁHAT”, které organizovaly Míša a Blanka, z “CZECH LANGUAGE CLUB”, se zúčastnili čeští, slovenští i angličtí diváci v hojném počtu v sobotu 17. března. Po filmu následovala živá debata s bohatým občerstvením, které Blanka a Míša připravily.
  • Předvelikonoční malování vajíček a perníčků pod vedením zkušené učitelky Mirky si užili přátelé z české a slovenské komunity v neděli 18. března. Rodiny s dětmi přišly v hojném počtu i přes nepříznivé počasí a pro děti bylo připraveno mnoho zajímavých tvůrčích aktivit pod vedením Blanky a Míši. Hala byla opět plná – fota
  • Hostem na Velehradě byl opět mladý kněz otec Jiří Zámečník, studující v Římě ve dnech 16. až 18. března. V neděli dopoledne vedl otec Jiří hodnotnou biblickou velikonoční rekolekci a po té sloužil soukromou mši v Espinosa sále (kde první mši sloužil pan kardinál Dominik Duka, během svého nedávného pobytu na Velehradě) foto.
  • Připomínkou nadcházejícího STÉHO VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY byl klavírní koncert v Czerninově sále v pátek 23. března, který pořádaly společně DVOŘÁKOVA SPOLEČNOST a BARNES MUSIC FESTIVAL. Program obsahoval mimo jiné i mnoho krásných skladeb pro čtyři ruce od českých skladatelů, Janáčka, Smetany a Dvořáka. Koncert, který byl dlouho předem totálně vyprodán, byl všemi velmi oceňován. A opět – diváci i hudebníci ocenili krásné prostředí, výbornou akustiku a kvalitu našeho Blüthner klavíru – viz fota

 

Česká školička pro malé děti nadále probíhá na Velehradě každou neděli dopoledne pod vedením učitelky Kamily a pomocnice Štěpánky.

 

Na duben máme ve velehradském kalendáři několik zajímavých akcí –

V Czerninově sále:

  • Koncert českého čelisty Františka Brikciuse ve čtvrtek 12. dubna.
  • Klavírní recitál Williama Howarda ve čtvrtek 26. dubna, který pořádá BARNES MUSIC SOCIETY.

V Espinosa sále:

Management team z nedalekého kostela St. Paul’s Hammersmith bude mít v dubnu celodenní rekolekci a pracovní setkání.

 

Tradiční SVATOJÁNSKOU SLAVNOST s grilováním a zpěvem plánujeme na neděli 13. května odpoledne. Pro děti připraví Míša a Blanka opět zajímavý program.

 

Pozvánky na tyto aktivity budou na vebu www.velehrad.org.uk a budeme je brzy rozesílat.

Za Správní radu, Ludmila Stane