Nedělní česká školička na Velehradě se rozrůstá

Dětem začaly prázdniny a také nedělní česká školička na Velehradě je přes léto uzavřena. Školní rok jsme zakončili vystoupením, při kterém si všichni připomněli, co děti každou neděli v uplynulém termu dělaly. Pod vedení naší učitelky Kamily a asistentky Štěpánky se děti učily o kontinentech a zvířatech, zkusily si cestovat různými dopravními prostředky, vyráběly auta, balóny, cestovní pasy a vydaly se i na výlet do Prahy.

Bilingvní děti si v naší nedělní české školičce hravou formou osvojují češtinu pomocí výtvarných, pohybových a hudebních aktivit.

V minulém termu se naše školička těšila velkému zájmu. Kromě dvou dětských kroužků, které v tuto chvíli navštěvuje okolo 20 dětí, mohli rodiče studovat češtinu ve dvou různých kurzech pro dospělé.

Na všechny rodiče a děti se budeme těšit zase v září. V tuto chvíli plánujeme budoucí školní rok. Můžeme slíbit, že bude plný zábavných aktivit, kreativních činností a novinek. 

Pro více informací ohledně příštího školního roku kontaktujte Michaelu na info@czechlanguageclub.co.uk.