POZVÁNKA: SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ NA VELEHRADĚ

Milí přátelé,

Správní rada londýnského Velehradu Vás srdečně zve na
SLAVNOSTNÍ MŠI SVATOU
při příležitosti svátku svatého Václava

v neděli 7. října od 2.00 hod.
V Espinosa sále na VELEHRADĚ

39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP
Instrukce pro nové hosty: http://www.velehrad.org.uk/?page_id=17

Mši bude sloužit
Otec Tomáš Roule,
z římského Nepomucena

Přijďte a přiveďte své známé.

Info. Ludmila Stáně: ludmilastane@gmail.com or mob:07468 570551
Biskup Václav Malý nás nedávno informoval, že od října t.r. mohou být na
londýnském Velehradě slouženy jednou měsíčně české mše svaté.
Mše 7.10. je první z nich. Další mše budou v neděli 4.11. a 9.12. vždy od 2.00 hod.