ADVENTNÍ MŠE, 9. PROSINCE OD 14.00 – SLOUŽÍ BISKUP VÁCLAV MALÝ

Správní rada londýnského Velehradu Vás srdečně zve na
Adventní mši svatou
v neděli 9. prosince 2018 ve 14. hodin,

kterou bude sloužit

Mons. Václav Malý
světící biskup pražský
V Espinosa sále na VELEHRADĚ
39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP

Instrukce pro nové hosty: http://www.velehrad.org.uk/?page_id=17

Od 15.30 do 16.30 bude příležitost setkat se s Mons. Václavem Malým

V Espinosa sále na VELEHRADĚ
Přijďte a přiveďte své známé.

Info. Ludmila Stáně: ludmilastane@gmail.com or mob: 07468 570551

Václav Malý vešel v širokou veřejnou známost za sametové revoluce v roce 1989, kdy moderoval velká
lidová shromáždění, například shromáždění tři čtvrtě milionu lidí na Letenské pláni 25. listopadu nebo
několik shromáždění na Václavském náměstí. Byl spoluzakladatelem a prvním mluvčím Občanského
fóra. Na kněze byl Václav Malý vysvěcen v 26. června 1976. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a o rok
později byl jedním ze 17 zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V lednu 1979 byl
zbaven státního souhlasu, v 1979 byl bez soudu vězněn (obviněn z podvracení republiky). V 1981
byl mluvčím Charty 77. Od roku 1988 byl členem Československého helsinského výboru. 11. ledna
1997 byl Václav Malý vysvěcen pomocným biskupem pražským. V roce 2012 Česká biskupská
konference pověřila biskupa Václava Malého pastorační péčí krajanů ve světě.