Květná neděle na Velehradě

Na květnou neděli 14. dubna proběhla na Velehradě mše, při které se světily kočičky. Po mši bylo pro hosty připraveno občerstvení, barvení velikonočních vajec či pletení pomlázky.