Pozvánka na mši v neděli 5. ledna ve 14 hodin

Správní rada londýnského Velehradu Vás srdečně zve na

MŠI SVATOU

kterou bude sloužit P. Vojtěch Novotný,
vicerektor římského Nepomucena

V neděli 5. ledna 2020 ve 14.00 hod.

Od 13.30ti příležitost ke zpovědi

V Espinosa sále na VELEHRADĚ

39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP

Nejbližší metro je HAMMERSMITH (District, Picadilly, Circle lines) pak pěšky přes most cca 15 min.

Nebo vlakem z Waterloo na BARNES nebo BARNES BRIDGE a bus 419 zastaví u Velehradu.

Přijďte a přiveďte své známé.

Info. Ludmila Stáněludmilastane@gmail.com or mob:07468 570551

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Mše na Velehradě v roce 2020 v neděli vždy ve 14 hodin:

5. ledna – 2. neděle po Narození Páně – P. Vojtěch Novotný

2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu – P. Tomáš Roule

8. března – 2. neděle postní

5. dubna – 6. neděle postní – Květná neděle

10. května – Svatojánská

7. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

5. července – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje