Mše svatá v neděli 8. března ve 14 hodin na Velehradě

Správní rada londýnského Velehradu Vás srdečně zve na

MŠI SVATOU

kterou bude sloužit P. Roman Czudek,

rektor římského Nepomucena

V neděli 8. března ve 14.00 hod.

Od 13.30ti příležitost ke zpovědi

V Espinosa sále na VELEHRADĚ

39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP

Jak na Velehrad:

Nejbližší metro je HAMMERSMITH (District, Picadilly, Circle lines) pak pěšky přes most cca 15 min.

Nebo vlakem z Waterloo na BARNES nebo BARNES BRIDGE

a bus 419 zastaví v Lonsdale Road u Velehradu, bus 33 zastaví na rohu Lonsdale road.

Po mši se sejdeme s otcem Romanem u kávy.

Info. Ludmila Stáně: ludmilastane@gmail.com or mob:07468 570551

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Další mše na Velehradě v roce 2020 (v neděli vždy ve 14 hodin):

5. dubna – 6. neděle postní – Květná neděle – P. Tomáš Roule

10. května – Svatojánská – P. Roman Czudek

7. června – Slavnost Nejsvětější Trojice – P. Vojtěch Novotný

5. července – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – P. Tomáš Roule