Zpráva od českých kněží z římského Nepomucena a velikonoční kázání

Milí přátelé, sestry a bratři,


zdravím vás, naše farníky a chceme vám říct, že i když se o těchto velikonocích neuvidíme, jsme na dálku s vámi. Naše pravidelné společné mše na Velehradě v Londýně se teď nemohou konat, protože my nemůžeme opouštět náš dům v Římě a spousta věcí se zastavila.


S obavami sledujeme vývoj situace v Británii a zvláště v Londýně a máme o vás starost. Nějakou dobu se teď pravděpodobně neuvidíme, protože chceme všichni respektovat bezpečnostní opatření vlády. Chceme ale, abyste věděli, že na vás myslíme a modlíme se za vás.

A prosíme vás, abyste byli opatrní a dodržovali potřebná hygienická opatření, kterými můžeme hodně zredukovat nebezpečí. Před nedávnem na začátku postní doby jsme si říkali: „Pamatuj člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš“. Ta slova vyjadřovala, jak křehký je náš život a jak křehký je život celého lidstva. A teď to konkrétně zažíváme. A tak se vlastně
potvrzuje to, v co věříme. Ale také jsme si říkali: „Obraťte se a věřte evangeliu“. A to je teď velice aktuální.

Obrátit se znamená změnit způsob, jakým myslíme. Ten největší nepřítel není nějaká nákaza tam venku, ale může být v naší hlavě. Ve způsobu, jakým přemýšlíme. A tak je důležité nepodléhat panice. A věřit evangeliu. Jsme v Boží ruce, na tom se nic nemění.

Budeme se snažit vám zpřístupnit nějaká česká kázání, abychom vás povzbudili. Jsme s vámi a modlíme se za vás. Ať vás Pán Bůh opatruje, dá vám trpělivost a své požehnání

P. Tomáš Roule P. Roman Czudek P. Vojtěch Novotný

Papežská kolej Nepomucenum, Řím

Nahrávka kázání z nedělní ranní mše svaté v Nepomucenu

https://drive.google.com/open?id=1mNookLfuH90uku6efWFjCMKMi1A399hi

Zpráva z pražského arcibiskupství

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200328biskup-karel-herbst-je-v-nemocnici

Velikonoční kázání otce Romana Czudka

https://drive.google.com/file/d/1LqJYZiH91Ehn-Ctwhe_ev4DcDCq9MBHS/view

“Sermon from the empty church St. Salvator” in Czech and English