LONDÝNSKÝ VELEHRAD V KARANTÉNĚ

Vážení přátelé, během letních prázdnin obvykle na Velehradě v Barnes nebývá mnoho aktivit, ale letos máme „volno“ již pět měsíců. Opatření kvůli epidemii Covidu-19 zasáhla celý svět, a tak také bohužel i plánované aktivity na londýnském Velehradě. Od začátku března bylo zrušeno mnoho akcí.

Abych dala situaci do kontextu, tak popíši, co probíhalo na Velehradě vloni a o co jsme letos asi přišli.

Leden 2019

 • V neděli 6.1. sloužil otec Jiří Zámečník z Říma v sále „Espinosa“ českou mši.
 • V neděli 13.1. začala v domě pravidelná nedělní česká školička, kterou jsem zorganizovala poté co se Míša odstěhovala z Anglie, za spolupráce učitelek Terezky, Kláry, Andrei, Štěpánky a Radky. Máme dvě skupinky malých dětí od 2 a půl do 7 mi let a jednu skupinku pro dospělé. Pro rodiče jsou v té době k dispozici prostory Czeninovy haly, kde při kávě, čaji a sušenkách se seznamují a vzniká milá komunita.
 • V sobotu 19.1. jsme jako každoročně vzpomněli na zápalnou oběť Jana Palacha, ve velkém počtu a za účasti zástupců českého velvyslanectví. Sešli jsme se v zahradě u plastiky Jana Palacha, kterou Velehradu daroval v sedmdesátých letech její autor, známý český sochař Franta Bělský. Tentokrát přijel na návštěvu z Prahy pan Josef Pazderka, bývalý redaktor České televize (v Rusku a v Polsku) a nyní šéfredaktor webového portálu „aktuálně.cz“. Přednesl velmi zajímavý příspěvek. Program koordinoval Jan Jůn, známý žurnalista a redaktor našeho Velehradského Z(S)pravodaje.

Únor 2019

 • V pátek 1.2. jsme byli opět poctěni návštěvou Smetanova klavírního tria. Koncert v plné Czerninově hale se všem velmi líbil.
 • V neděli 10.2. jsme vyslechli přednášku o základech křesťanské meditace, kterou přednesl Vladimír Volráb, kněz církve Československé z Děčína a český koordinátor Světového společenství křesťanské meditace.
 • V neděli 10.2. sloužil českou mši otec Tomáš Roule, spirituál Nepomucena v Římě.
 • V úterý 19.2. byl v Czerninově hale koncert organizovaný Barnes Music Society.
 • V únoru pokračovala nedělní česká školička.

Březen 2019

 • V sobotu 9.3. proběhlo v Czerninově hale finále soutěže „Barnes Young Musicians of the Year“.
 • V neděli 10.3. sloužil otec Roman Czudek, rektor Nepomucena v Římě, českou
 • mši.
 • V březnu pokračovala nedělní česká školička.


Duben 2019

 • V sobotu 13.4. večer jsme se v hale sešli na promítání českého filmu Protektor, které zorganizovala Míša Sanytrová, na rozloučení před odstěhováním do Čech.
 • V neděli 14.4. sloužil mši otec Jiří Zámečník z Říma a děti a rodiče měli v hale velikonoční zábavu s pletením pomlázek a barvením vajec.
 • V sobotu 27.4. měla Dvořákova společnost v hale výroční schůzi a recitál na oslavu 90tých narozenin Karla Janovického.

Květen 2019

 • Ve středu 8.5. byl v hale koncert, který organizovala Barnes Music Society.
 • V sobotu 18.5. pořádala v hale Společnost pro vědu a umění (SVU) kulturní program.
 • Od dubna probíhaly v domě opravy, a tak musela být na čas přerušena nedělní školička i české mše.


Červen 2019

 • V pátek 7.6. odpoledne přišla na Velehrad senátní delegace výboru pro krajany vedená senátorem Tomášem Czerninem. Doprovázeli ji referenti z českého velvyslanectví. Mezi pozvanými hosty byli zástupci krajanských spolků a asociací. Senátor Tomáš Czernin se na Velehradě také setkal se svojí tetou Lady Hazel Czernin (její manžel, Count Josef Czernin, byl zakládající a dlouholetý trustee londýnského Velehradu).
 • V neděli 9.6. sloužil českou mši otec Tomáš Roule v kostele St. Osmunds v Barnes. Kněz v St. Osmunds, Mons. Canon Cronin, poskytl kostel laskavě k dispozici naší komunitě.
 • V neděli 30.6. jsme jako každoročně pořádali zahradní Svatojánskou slavnost. Počasí přálo a velké množství krajanů se sešlo a připomnělo si sté výročí nedožitých narozenin našeho zakladatele, otce Jana Langa, S.J. Po bohatém občerstvení jsme si zazpívali za doprovodu houslí Leony a Marty cimbálu.

Červenec 2019

 • Na svátek Cyrila a Metoděje, v neděli 7.7. jsme byli pozváni slovenskou misií na mši a oslavu do kostela na London Bridge. Slovenskou mši koncelebroval český kněz otec Petr Přádka S.J., provinciál českých jezuitů.
 • Během léta pokračovaly v domě opravy a sešli jsme se zase po prázdninách.

Říjen 2019

 • 3. a 4.10. proběhla v hale soutěž mladých zpěváků organizovaná Emmy Destinn Foundation.
 • V neděli 6.10. sloužil otec Vojtěch Novotný, vicerektor Nepomucena v Římě, českou mši v sále „Espinosa“ (už po opravě) a odpoledne se zúčastnil tradiční Svatováclavské zahradní slavnosti. Tentokrát nám přišla zatancovat skupinka dětí a rodičů z Českého Okénka. Po výborném občerstvení, kdy chlebíčky připravily Trustees Marta, Mirka a Karin a báječné koláče opět napekly sestry Růžena a Lola, jsme si zazpívali za doprovodu Leony houslí a Marty cimbálu.
 • 17.10. byl v hale koncert finalistů soutěže Emmy Destinn Foundation.
 • V říjnu začala opět nedělní česká školička.

Listopad 2019

 • V sobotu 2.11. večer přišla na Velehrad skupina umělců z pražské Violy a předvedla v hale vtipný a zajímavý hudební program.
 • V neděli 3.11. sloužil otec Tomáš Roule českou mši.
 • V sobotu 9.11. jsme v hale oslavili 30. výročí „Sametové revoluce“. Z Prahy přijela na návštěvu Dr. Barbara Day MBE a přednesla velmi zajímavou přednášku o situaci „podzemní university“ v Československu před rokem 1989.
 • V sobotu 30.11. jsme v hale vzpomněli nedožitých devadesátých narozenin skladatele a člena naší komunity, pana Antonína Tučapského. Klavírní koncert z jeho děl zahrála Margaret Bruce.
 • V listopadu pokračovala nedělní česká školička.

Prosinec 2019

 • V neděli 10.12. sloužil českou mši otec Roman Czudek a odpoledne se přidal k dětem a rodičům, kteří v hale zpívali koledy a přivítali svatého Mikuláše s andílky. Nadílka byla bohatá.
 • V prosinci pokračovala nedělní česká školka.

Leden 2020

 • V neděli 5.1. sloužil českou mši otec Vojtěch Novotný z Říma
 • V neděli 5.1. začala opět nedělní česká školička.
 • V pondělí 20.1. nás opět navštívilo Smetanovo klavírní kvarteto a v plné hale zahrálo nádherný koncert.


Únor 2020

 • V neděli 2.2. sloužil českou mši otec Tomáš Roule.
 • 29.2. byl v hale krásný koncert mladých umělců, absolventů Goldsmith College, organizovaný Leonou a kolegy.


Březen 2020

 • Od neděle 1.3. pokračovala nedělní česká školička.
 • V sobotu 8.3. proběhlo v hale finále soutěže „Barnes Young Musicians of the Year“.
 • V neděli 9.3. byla výroční schůze Trustees, ale plánovaná česká mše byla zrušena, kvůli výskytu covidu-19 v Itálii. Otec Roman Czudek nemohl z Říma přiletět.
 • Koncert Pražákova kvarteta a Recitál Duo Brikcius plánované na konec března byly také kvůli pandemii zrušeny.

Jaro 2020

 • Na tradiční jarní Svatojánské oslavě ani na plánovaných koncertech, přednáškách a filmových promítáních jsme se letos bohužel nemohli setkat

Červenec a srpen

 • Otec Tomáš Roule sloužil pro nás mši „virtuálně“ na Zoomu.

Momentálně stále není jasné, jak dlouho budou omezení trvat a kdy bude k dispozici vakcína pro ty z nás, kteří jsme starší nebo po vážných nemocech. Ale doufáme, že bude možné ještě letos pokračovat s českou školičkou a opět se sejít na mši, přednáškách, koncertech a oslavách (hledáme dobrovolníky na pomoc s organizací aktivit, prosím přihlaste se na ludmilastane@gmail.com)

Práce charity „Velehrad London“ ale nestojí a nepadá s aktivitami v domě! Londýnský Velehrad, registrovanou anglickou charitu, založil jesuita otec Jan Lang S.J a Count Josef Czernin krátce po konci druhé světové války na pomoc všem potřebným československým krajanům (ve vzdělání, v pastoraci, v nouzi) a charita pomáhala krajanům dlouho předtím, než měla vlastní prostory. A tak i když se v domě nekonají akce, charita „Velehrad London“ i nadále poskytuje podporu potřebným krajanům – a těch kvůli epidemii přibylo.

Během karantény i nadále vychází „Velehradský Z(S)pravodaj“ a rozesílá se na stovky adres v Británii i do celého světa (je také k dispozici na webu, kde najdete i jiné zajímavé informace www.velehrad.org.uk).

Aby bylo v domě, v hale i v zahradě vše v pořádku, o to se i nadále starám s pomocí správkyně domu Lupe a zahradníka Johna.

Přeji vám všem pevné zdraví a těším se na setkání na Velehradě v Barnes, až epidemie povolí.

Srpen 2020

Ludmila Stane (Operations Manager – ludmilastane@gmail.com)