SVU se hlásí

Milí priatelia!

Ozývame sa Vám, aby ste vedeli, že napriek Kovidu 19, ktorý nám zabraňuje sa stretávať, SVU žije a činí sa. A aby sme sa Vám pripomenuli, v prílohe vám posielame aspoň pesničku od Ivana Mládka na aktuálnu tému. Dúfame, že si ju užijete.

Žiaľbohu, musím Vám oznámiť, že naša spolupredsedníčka a pokladníčka Věrka Vavrečková sa tento mesiac náhle vrátila natrvalo do Prahy. Věrka pôsobila vo výbore ešte od čias profesora Krejčího a bola dušou SVU. Všetkým nám bude jej pohodovosť, nápaditosť, rozvaha a šarm nesmierne chýbať.

Ale Věrka naďalej ostáva našou čestnou spolupredsedníčkou a pražskou spojkou, čo je pri našich čulých stykoch s tamojším kultúrnym životom úloha nesmierne dôležitá. Sme jej za to veľmi vďační.

Pred odchodom Věrka uviedla do funkcie pokladníka Františka Nepila, ktorý sa bude o túto úlohu podieľať s Karlom Říhom.

František Nepil už dlhoročne neformálne vykonáva úlohu nášho technického a IT poradcu, zabezpečuje technické vybavenie prednášok, natáča ich, založil a udržuje našu webovú stránku, vytvoril IT systém na kontaktovanie členov, SVU email a spojil nás elektronicky so svetovým centrom SVU. Jeho oficiálne členstvo vo výbore a pôsobenie vo funkcii pokladníka však považujeme podľa stanov za dočasné, pokiaľ ho nepotvrdí uznášaniaschopná Valná hromada. Tiež v záujme finančnej transparentnosti sme požiadali Věrku a Milana, aby nám z diaľky každoročne skontrolovali účty a ďakujeme im, že túto úlohu prijali. Otázky na finančné transakcie SVU sú samozrejme hocikedy vítané aj od každého člena.

Naša vydavateľská činnosť úspešne pokračuje počas celého obdobia Kovidu19. Smetí/Smeti čaká v nakladateľstve Aula na druhé vydanie ako výsledok dotácie Slovenského úradu pre zahraničných Slovákov. Básnickú zbierku Jitky Pšurnej Lancaster Bludný kořen sme pripravili na vydanie v nakladateľstve Nová forma. Kniha už prešla v Čechách profesionálnou jazykovou a grafickou úpravou a sme veľmi vďační českemu Ministerstvu zahraničných vecí, ktorého grant nám umožnil toto dielo priviesť na svet. Pripravujeme aj druhé redigované vydanie prednášok SVU Z Londýna opět něco, co nevíte. Na zbierke Ulice Londýna sú dláždeně zlatom, pozostávajúcej z profilov úspešných Čechov a Slovákov v Británii a poviedok  o ľuďoch, ktorým to tu nevyšlo, ešte stále pracujem. Všetky vydania by sme ideálne chceli previesť až po pandémii, keď sa bude dať voľne cestovať, organizovať krsty a distribúcie kníh a kníhkupectvá sa začnú zas plniť kupujúcimi. Ináč by sme mali so skladovaním nákladov iba problémy.

Napíšte alebo zavolajte, ako sa Vám darí. A držte sa.

Zuzana

(mobil 079 405 19 667)