Pozvánka z Okénka: Výročí operace Anthropoid

Letošní 80. výročí operace Anthropoid a následné vyhlazení Lidic a masakr jejich občanů si připomeneme sérií akcí, počínaje dílnami Naši veteráni. 

21.5. od 13.30-15.30 online nám Marta Majerčík, mezinárodní tajemnice MAFCSV a vnučka Pavola Remiša, veterána Slovenského národního povstání představí život Jozefa (Josefa) Gabčíka a operaci Anthropoid.  Marta Majerčík a Gerry Manolas z MAFCSV provedou zájemce 27.5. od 14.00 kolem Porchester Gate, místa organizace operace Anthropoid a sídla exilové vlády. Dílny online i prohlídka u Porchester Gate jsou zdarma a otevřená všem, jen je nutná registrace. 

10.6. se bude konat promítání filmu A Tree Remembers od Kostase Follase o Lidicích a výtěžek z akce půjde na pomoc Ukrajině. Připravujeme také debatu o spojení mezi obcí Lidice a Stoke on Trent v UK.

Více informací na http://www.okenko.uk/historie.html