Mše svaté v Londýně na Velehradě v příštím akademickém roce

Mše svaté v Londýně na Velehradě se v příštím akademickém roce uskuteční:

1. října (sv. Václava)
29. října (30. neděle v mezidobí)
26. listopadu (Ježíše Krista Krále)
7. ledna (Zjevení Páně)
4. února (5. neděle v mezidobí)
3. března (3. neděle postní)
7. dubna (2. neděle velikonoční)
12. května (Nanebevstoupení Páně – svatojánská)
2. června (Těla a Krve Páně)