Mikulášská 2016

Vánoce, největší svátky roku, přicházejí týden před Novým Rokem. Prosinec není zkouškou trpělivosti ani pro toho, komu se zdá, že okének na adventním kalendáři je příliš mnoho.

Svatý Mikuláš přichází už na počátku prosince, a kdo by ještě potřeboval připmenout, co se chystá, ten to dostane v punčoše.

Češi a Slováci si oslavu svatého Mikuláše ujít nenechají. Platí to pro ty v Londýně a okolí, stejně jako pro ty doma.

Na Velehrad do Barnes dorazil štedrý světec odpoledne v neděli jedenáctého. Nejspíš proto, že také zatoužil poslechnout si sbor Stojanova gymnazia z moravského Velehradu, který to odpoledne v Černínově sále vystupoval. Jestli Mikuláš incognito včas dorazil, tak se mu snad podařilo najít místečko na lavici u zadní stěny jinak zcela zaplněné haly.

Podobně jako při své minulé návštěvě, ani tentokrát Stojanovci nezklamali londýnské publikum. Jejich neuvěřitelně profesionální vystoupení s pořadem písní s latinskými, českými, anglickými i africkými texty nadchlo posluchače všech věkových kategorií. Zasloužený potlesk utuchl teprve tehdy, když sbor zanotoval “Nesem vám noviny” a další známé koledy, které si s nimi zazpívali i mnozí posluchači v sále.

Při poslední koledě už bylo slyšet zvonky Mikulášových saní a důstojný stařec v šarlatovém  rouchu s mitrou, opíraje se o biskupskou berlu, vešel do sálu. Krátce oslovil přítomnou drobotinu a brzy už jeho dva asistující andělé měli plné ruce práce, když mu podávali rozměrné punčochy, které světec osobně předával jednotlivým dětem. Posléze i každé zpěvačce a každému zpěvákovi z Moravy andělé doručili naplněnou punčochu. Zdálo se, že gymnazisté, ač ve věku kdy zájem přitahuji spíše I-phony a laptopy, s potěšením punčochy plné dobrot otvírali.

Mikulašská patří především dětem, a tak mladí i ostatní zapíjeli následující pohoštění džusem a sodovkou. Absence alkoholu zjevně nikoho netrápila, rozhodně neubrala elán dívkám ze sboru. Ty, když se posilnily, odklidily na stranu židle, utvořily kruh a zbytek odpoledne zpivaly a tančily. Tak končilo další nedělní odpoledne na londýnském Velehradu.

Říkáte, že jste tam byli taky? No tak jsem vám to nemusel povídat….

(autor: Antonín Stáně)