Palachovský večer na Velehradě připomínkou atmosféry oněch let

19. ledna, se na londýnském Velehradě sešly tři desítky krajanů, aby vzpomněly oběti studenta Jana Palacha na počátku roku 1969 v den výročí a jeho smrti.

Krajané – spolu se zástupci českého velvyslanectví pod vedením zástupce velvyslance Jana Brünnera – se nejdříve odebrali do zahrady, aby před pomníkem Jana od známého sochaře Franty Bělského vyslechli krátkou řeč ing. Antonína Stáně za správní radu charity Velehrad a uctli Janovu památku minutou ticha. Pak, už v sále, následovala připomínka důležitosti Janovy zápalné oběti, kterou pronesl zástupce velvyslance a večer pokračoval promítnutím diapozitivů z archívu profesionální fotografky paní Markéty Luskačové, z Palachova pohřbu, který po desetiletí ukrývala na půdě u známých v Praze a nalezla je tam až po pádu komunistického režimu, jak pro promítání krátce připomněla. Pak následovala vzpomínka paní Marion Wernerové, která si po desetiletí dopisuje s rodinou Jana ve Všetatech, zejména s jeho bratrem. Paní Marion představila na panelech s fotografiemi celou tragickou událost i řadu dobových dokumentů a připomněla i hrozby StB ohledně Janova hrobu, který pak rodina musela přenést z Prahy do Všetat. Po ní pokračovala diskuse příspěvky paní Loly Hruškové a dalších účastníků večera a je možné konstatovat, že další důstojná oslava Janovy zápalné oběti byla bohatá na podrobnosti, dokumenty i osobní vzpomínky…