Sv. Václav na londýnském Velehradě

Správní rada londýnského Velehradu děkuje všem, kteří přišli a spolu s námi si připomněli světce a patrona České země, sv. Václava. Prezentován byl závěr prvního československého historického filmu o sv. Václavu z roku 1929. Z úst otce Řehoře z Mariánských Lázní a zástupce velvyslance ČR Jana Brunnera zazněla slova o budování svatováclavského kultu, důležitosti svátku pro První republiku, a jeho duchovním významu. Krajané si společně zazpívali lidové písně a děti si pod vedením Blanky a Michaely z Českého okénka připravily krásné, tematické rekvizity, které představily za zpěvu sboru Velehrad. Počasí přálo a tak se nás sešlo opravdu hodně. Těšíme na další setkání s krajany na Velehradě.