Konala se oslava svátku české státnosti na Velvyslanectví ČR v Londýně. Mezi vyznamenanými také zástupci londýnského Velehradu.

Dne 27.9. 2017 se konala recepce v rezidenci Velvyslance ČR v Londýně, u příležitosti svátku české státnosti. Akce se zůčastnili rektor University Karlovy či starosta londýnské části Camden, kde se residence nachází, a skoro dvě stovky krajanů.  Starosta Camden pozdravil všechny přítomné v českém jazyce a připomněl důležitost českých letců.  

Velvyslanec vyznamenal deset Čechů za zásluhy pro česko-britské vztahy stříbrnou medailí Jana Masaryka, nejvyšším oceněním Ministerstva zahraničních věcí. Mezi oceněnými byli také Antonín a Ludmila Stáňovi z londýnského Velehradu, skladatel Karel Janovický či paní Greffel-Baines, jedna z “Wintonových” dětí.

 Za londýnský Velehrad chceme všem vyznamenaným srdečně pogratulovat, především pak Antonínovi, Trustee Chairman londýnského Velehradu, a jeho ženě Ludmile, Honorary Company Secretary.