Dopis předsedy Stálé komise Senátu ČR pro krajany žijící v zahraničí

Vážení představitelé krajanských spolků a škol ve Velké Británii,

dovolujeme si Vás požádat o předání dopisů v příloze této zprávy krajanům ve vašem spolku. Jedná se o dopis předsedy Stálé komise Senátu ČR pana Tomáše Czernina pro všechny krajany žijící v zahraničí. Zároveň ve druhém dopise informujeme krajany o změně kompetencí v krajanské agendě na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Děkuji Vám předem za spolupráci.

Srdečně zdraví

Martin Hošek

Public Diplomacy

Embassy of the Czech Republic